โลโก้เว็บไซต์ อ.อนันท์ รอง.ผอ.วิทยะฯ ส่งมอบ ระบบจองรถออนไลน์ แก่ ผอ.กองกลาง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อนันท์ รอง.ผอ.วิทยะฯ ส่งมอบ ระบบจองรถออนไลน์ แก่ ผอ.กองกลาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวานนี้ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด อาจารย์อนันท์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบระบบจองรถออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง สืบเนื่องจาก กลุ่มงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มอบหมายให้พัฒนาระบบดังกล่าว จนเป็นที่แล้วเสร็จ จึงมีการส่งมอบเพื่อการใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการปฏิบัติงาน พร้อมการนี้ ยังมีการอบรมให้กับคณะหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กลุ่มงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้อีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา