โลโก้เว็บไซต์ 2015-01-29 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-01-29

นักเทคโนฯ ถวายการบรรยายพิเศษ พระนิสิต ดูงาน จาก มจร.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 29 มกราคม 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มทร.ล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) วิท... >> อ่านต่อ


อ.อนันท์ รอง.ผอ.วิทยะฯ ส่งมอบ ระบบจองรถออนไลน์ แก่ ผอ.กองกลาง
พฤหัสบดี 29 มกราคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด อาจารย์อนันท์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบระบบจองรถออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง สืบเนื่องจาก กลุ่มงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มอบหมายให้พัฒนาระบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา