โลโก้เว็บไซต์ บรรณารักษ์ สวท.มทร.ล ร่วม ประชุมปฏิบัติการฯ และสืบค้นข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ๒๔+๑๗ มหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์ สวท.มทร.ล ร่วม ประชุมปฏิบัติการฯ และสืบค้นข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ๒๔+๑๗ มหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คุณอนัญญา วัฒนประทีป และคุณปาริชาติ สมแก้ว บรรรณารักษ์ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนในสายงานทางด้านห้องสมุดจาก ๒๔ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในเครือของสถาบันอุดมศึกษา ๑๗ สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป้าประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติการในการลงรายการ ที่เป็นมาตราฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมร่วมกัน


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา 
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา