โลโก้เว็บไซต์ 2015-02-05 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-02-05

บรรณารักษ์ สวท.มทร.ล ร่วม ประชุมปฏิบัติการฯ และสืบค้นข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ๒๔+๑๗ มหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ
พฤหัสบดี 5 กุมภาพันธ์ 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คุณอนัญญา วัฒนประทีป และคุณปาริชาติ สมแก้ว บรรรณารักษ์ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา