โลโก้เว็บไซต์ แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2558 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ด้วย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทสจะ ดำเนินการโยกย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารจากห้องศูนย์กลางระบบเครือข่ายเดิม ไปยังห้องศูนย์กลางระบบเครือข่ายใหม่ ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ทางสำนักฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2558 นี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา