โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ๑/๒๕๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ๑/๒๕๕๘

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ .. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย และกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง เพื่อจัดทำบัตรประจำตัว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารายงานตัว ครั้งที่ /๒๕๕๘ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน ๕๑ ท่าน ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา