โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๓ การตกแต่งรูปภาพและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๓ การตกแต่งรูปภาพและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) จัดโครงการอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรละ ๓๐ คน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning Innovation Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ . ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้เปิดอบรม หลักสูตรที่ การตกแต่งรูปภาพและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งมี นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการอบรมครั้งนี้เป็นลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก จากจำนวนผู้เข้าสมัครรับกรอบรมในแต่ละหลักสูตร และหลักสูตรที่อบรมไปแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ การสร้างและขายอีบุ๊คภาษาไทย และหลักสูตรที่ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere สำหรับหลักสูตรต่อไปจะที่ทำการอบรมคือ หลักสูตรที่ การพัฒนาเกมส์บนมือถือขาย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม วันที่อบรม ๒๖ - ๒๗ . ๒๕๕๘ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งการอบรมในแต่ละหลักสูตร คงเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้งานขององค์กรต่อไป


มีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา 053-921-444 ต่อ 5308 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา