โลโก้เว็บไซต์ 2015-05-21 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-05-21


วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ ***หลักสูตรที่ ๔ พัฒนาเกมส์บนมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ***
พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2558 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์  ***หลักสูตรที่ ๔ พัฒนาเกมส์บนมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ***๒๖ - ๒๗ พ.ค ๕๘ นี้พบกัน.....ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี้เลย  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา