โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ ***หลักสูตรที่ ๔ พัฒนาเกมส์บนมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม *** | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ ***หลักสูตรที่ ๔ พัฒนาเกมส์บนมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ***

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์  

***หลักสูตรที่ ๔ พัฒนาเกมส์บนมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ***

๒๖ - ๒๗ พ.ค ๕๘ นี้พบกัน.....ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี้เลย http://www.arit.rmutl.ac.th/reg/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 053-921-444 ต่อ 5308

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา