โลโก้เว็บไซต์ *** แจ้งทุกหน่วยงานของ มทร.ล้านนา เพื่อทราบ (เฉพาะเชียงใหม่)*** | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

*** แจ้งทุกหน่วยงานของ มทร.ล้านนา เพื่อทราบ (เฉพาะเชียงใหม่)***

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการขยายจุดให้บริการ WiFi

เพื่อรองรับการใช้งาน ที่ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบ

ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา จึงมีทีมงานติดตั้งระบบเข้าดำเนินการเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น...สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จึงได้ดำเนินการจัดทำบัตรสำหรับทีมงานผู้ติดตั้งระบบดังกล่าง โดยมีตัวอย่างบัตรดังปรากฏ
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวท.มทร.ล้านนา เบอร์ติดต่อ 053-921444 ต่อ 1678

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา