โลโก้เว็บไซต์ 2015-05-20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-05-20

*** แจ้งทุกหน่วยงานของ มทร.ล้านนา เพื่อทราบ (เฉพาะเชียงใหม่)***
พุธ 20 พฤษภาคม 2558 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการขยายจุดให้บริการ WiFi เพื่อรองรับการใช้งาน ที่ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบ ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา จึงมีทีมงานติดตั้งระบบเข้าดำเนินการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น...สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จึงได้ดำเนินการจัดทำบัตรสำหรับทีมงานผู้ติดตั้งระบบดังกล่าง โดยมีตัวอย่างบัตรดังปรากฏ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวท.มทร.ล้านนา เบอร์ติดต่อ 053-921444 ต่อ 1678 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา