โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่ ๑๑ การบริหารจัดการงานเอกสาร MS Office อย่างมืออาชีพ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่ ๑๑ การบริหารจัดการงานเอกสาร MS Office อย่างมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กรกฎาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๑๑ การบริหารจัดการงานเอกสาร MS Office อย่างมืออาชีพ ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา จากหลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตรการอบรม โดยช่วงเช้าครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การใช้งานชุดโปรแกรม MS Office การ Workshop แบ่งกลุ่มจัดเก็บเอกสารร่วมกันไว้ใน Onedrivre ทำการใช้งาน Office Online โดยให้เปิด Word Excal และทำการแก้ไขเอกสารพร้อมกัน การใช้เครื่องมือบนแถบ Ribbon ของ MS Office word และช่วงบ่าย การ workshop การใช้เครื่องมือ developer เพื่อการสร้างฟอร์ม การทำจดหมายเวียนในหน่วยงาน และการจัดการเอกสาร โดยการใช้ Section สำหรับนักศึกษาบุคลากรและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการงานเอกสาร ของ MS Office โดยสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง 

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา