โลโก้เว็บไซต์ 2015-07-06 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-07-06

โครงการฝึกอบรมฯ การดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
จันทร์ 6 กรกฎาคม 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

ะหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรที่ ๑๑ การบริหารจัดการงานเอกสาร MS Office อย่างมืออาชีพ
จันทร์ 6 กรกฎาคม 2558 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๑๑ การบริหารจัดการงานเอกสาร MS Office อย่างมืออาชีพ ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา จาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา