โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ สวท. บริการวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ คณะวิทย์ มทร.ล.ชร. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ สวท. บริการวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ คณะวิทย์ มทร.ล.ชร.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กรกฎาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ให้บริการวิชาการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle ๒.๐ การใช้งาน Microsoft Office 365 และการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามมาตรฐานสากล (International Computer Basic Course Online) ICDL แก่คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป้าประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการผ่านระบบอินเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา