โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการ การซ่อมหนังสือห้องสมุด มรภ.ชม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการ การซ่อมหนังสือห้องสมุด มรภ.ชม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กรกฎาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 376 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และ คุณกาญจนา แสนสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซ่อมหนังสือห้องสมุด ณ ห้องปฏิบัติการ ๒๖๐๗๓ ชั้น ๗ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เป้าประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์หนังสือ ทักษะการซ่อมหนังสือที่ชำรุด รวมถึงการสาธิตการเย็บเล่มวารสาร

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา