โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กรกฎาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมโครงการ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา " ณ ศาลาราชมงคล ซึ่งกำหนดการเริ่มตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. โดยประมาณ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ทยอยลงทะเบียนร่วมงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร บัวใบ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และทางผู้จัดงาน คือ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยหลังจากที่ พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ ประธานในพิธี มอบเทียนพรรษา จำนวน ๕ เล่ม ให้กับตัวแทน ทั้ง ๔ คณะวิชา และ ๑ วิทยาลัย คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆ ตามเห็นสมควรต่อไป

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา