โลโก้เว็บไซต์ 2015-07-28 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-07-28

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
อังคาร 28 กรกฎาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

เช้าวันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมโครงการ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา " ณ ศาลาราชมงคล ซึ่งกำหนดการเริ่มตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. โดยประมาณ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ทยอยลงทะเบียนร่วมงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร บัวใบ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และทางผู้จัดงาน คือ ศูนย์วั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา