โลโก้เว็บไซต์ งานบริการสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office 365 วทส.ดอยสะเก็ด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office 365 วทส.ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 กันยายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ออกบริการแนะนำการใช้งาน Office 365 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ (นว.203) อาคารวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด รายละเอียดของการให้บริการ ประกอบด้วย แนะนำการใช้งาน Office 365 การใช้งาน OneDrive ,E-mail ,Calendar และ Skype โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับบริการ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริงแก่หน่วยงานต่างๆ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน (ภาพกิจกรรม)

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา