โลโก้เว็บไซต์ 2015-09-07 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-09-07

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา
จันทร์ 7 กันยายน 2558 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


งานบริการสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office 365 หน่วยฯวิเทศสัมพันธ์
จันทร์ 7 กันยายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์, นายออมทรัพย์ อินกองงาม และนายภรัญยู ใจบำรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ให้บริการแนะนำการใช้งาน Office 365 ณ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ รายละเอียดของการให้บริการ ประกอบด้วย แนะนำการใช้งาน Office 365 การใช้งาน OneDrive ,E-mail ,Calendar และ Skype for Business โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับบริการ ทางสำ... >> อ่านต่อ


งานบริการสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office 365 วทส.ดอยสะเก็ด
จันทร์ 7 กันยายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ออกบริการแนะนำการใช้งาน Office 365 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ (นว.203) อาคารวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด รายละเอียดของการให้บริการ ประกอบด้วย แนะนำการใช้งาน Office 365 การใช้งาน OneDrive ,E-mail ,Calendar และ Skype โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับบริการ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา