โลโก้เว็บไซต์ งานบริการสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office 365 วิศวะฯคอมพิวเตอร์ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office 365 วิศวะฯคอมพิวเตอร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวานนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ให้บริการแนะนำการใช้งาน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้งาน Office 365 แก่บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยรายละเอียดของการให้บริการ ประกอบด้วย แนะนำการใช้งาน Office 365 การใช้งาน E-mail ,People ,Calendar ,Newsfeed,OneDrive,Sites,Task,Delve,Video,Office Mix,OneNote โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับบริการ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริงแก่หน่วยงานต่างๆ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา