โลโก้เว็บไซต์ 2015-08-20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-08-20

เชิญชวน...บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม Microsoft Maximize Benefit @RMUTL
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เชิญชวน...บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมMicrosoft Maximize Benefit @RMUTL ( โดยวิทยากรจาก Microsoft )  >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib”
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเ... >> อ่านต่อ


งานบริการสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office 365 วิศวะฯคอมพิวเตอร์ฯ
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

มื่อวานนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ให้บริการแนะนำการใช้งาน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้งาน Office 365 แก่บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยรายละเอียดของการให้บริกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา