โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวน...บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม Microsoft Maximize Benefit @RMUTL | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชวน...บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม Microsoft Maximize Benefit @RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 246 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวน...บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม
Microsoft Maximize Benefit @RMUTL ( โดยวิทยากรจาก Microsoft ) 
วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้... ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ด่วน!! จำนวนจำกัด 50 ท่าน
สอบรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์ภายใน 5305 หรือ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา