โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมฯ งานคลังและพัสดุ การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมฯ งานคลังและพัสดุ การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย คุณกัญญา ชัยบุญเรือง คุณอนุธิดา แก้วสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และคุณรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มี ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากวิทยากรคลังเขต 5 เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

ที่มาภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
เขียนข่าว  : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา