โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-14 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-03-14

บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมฯ งานคลังและพัสดุ การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
พุธ 14 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย คุณกัญญา ชัยบุญเรือง คุณอนุธิดา แก้วสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และคุณรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา