โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมสืบสาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมสืบสาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คืนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมสืบสานงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ ริ้วขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลำดับขบวนที่ ๘ นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยริ้วขบวนกระทงใหญ่ ของ มทร.ล้านา ออกแบบภายใต้แนวคิด “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ” ตามคติความเชื่อของอินเดียพระแม่คงคาคือตัวแห่งสายน้ำพระองค์ทรงปลาใหญ่เป็นพาหนะ ทรงเป็นเทวีผู้ให้กำเนิดสายน้ำคงคา ซึ่งสายน้ำคงคานั้นสามารถชำระล้างบาปของตนได้ นอกจากนั้น พระแม่คงคาทรงเป็นผู้สร้างสายน้ำที่แตกต่างกันบนโลกมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่โชคร้ายและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนแผ่นดิน ออกแบบริ้วขบวนโดย อาจารย์เนติ พิเคราะห์ และอาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา บทบรรยายโดย นายศักรินทร์ ซาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งผลการตัดสินการประกวดริ้วขบวนกระทงใหญ่ ประจำปีนี้ ผลปรากฏว่า ริ้วขบวนกระทงใหญ่ ของ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทาง สวส.ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ ด้วย 

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา, กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา