โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด มทร.ล้านนา ได้ที่งาน CMU Book Fair | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด มทร.ล้านนา ได้ที่งาน CMU Book Fair

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด มทร.ล้านนา ได้ที่งาน CMU Book Fair ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อร้านที่สามารถเลือกเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา