โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-30 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2017-01-30

วิทยบริการฯ จัดสอบ ICT หลักสูตร Computer Essentials , Online Essentials , Word Process และ Spreadsheet ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม RCDL News

เมื่อวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการทดสอบ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Computer Essentials ๒.หลักสูตร Online Essentials ๓.หลักสูตร  Word Process และ ๔.หลักสูตร Spreadsheet โดยดำเนินการสอบ ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAN ๑ อาคารหอสมุด  >> อ่านต่อ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด มทร.ล้านนา ได้ที่งาน CMU Book Fair
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด มทร.ล้านนา ได้ที่งาน CMU Book Fair ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อร้านที่สามารถเลือกเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา