โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล ขอแสดงความยินดี กับนายออมทรัพย์ มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ’๕๙  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล ขอแสดงความยินดี กับนายออมทรัพย์ มหาบัณฑิต ปีการศึกษา ’๕๙

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ขอแสดงความยินดีกับ นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในโอกาส สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Master of Science Program in Information Technology and Management) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๑ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

การนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดี ชื่นชม กับความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในครั้งนี้ด้วย และขอส่งกำลังใจให้ได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับมา เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไปในอนาคต


ที่มาภาพ/ข่าว : นายออมทรัพย์ อินกองงาม, กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา