โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ วิทยบริการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรราชมงคลล้านนา"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคลล้านนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในงานวันครบรอบ ๑๒ ปีราชมงคลล้านนา แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution : Moving Across Middle Income Trap Border Through Human Resource Capacity Building” ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท อันประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร ประเภทอาจารย์ ประเภทสายสนับสนุน ประเภทศิษย์เก่า และประเภทนักศึกษา การนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอแสดงยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง กับ นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กับรางวัลระดับเพชรราชมงคลล้านนา ประเภทบุคลากรด้านปฏิบัติงาน (ด้านบริหาร) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง ๖ พื้นที่ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

 

 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา