โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ World, Excel และ Publisher แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ World, Excel และ Publisher แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายภรัญยู ใจบำรุง และนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายให้ความรู้การฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel , Microsoft World และ Microsoft publisher แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน ๒๐ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ (อาคารหอสมุด) สวส.มทร.ล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา