โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา อบรมใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดฯ สำหรับ นศ.  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา อบรมใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดฯ สำหรับ นศ.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 683 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่าง เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย สำหรับนักศึกษา” ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ชั้น ๑ อาคารห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา

โครงการฯ ดังกล่าว จะมีการจัดอบรมทุกวันพุธ ในคาบกิจกรรม เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รับครั้งละ จำนวน ๖๐ คน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอีนดได้ที่ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร.๐๕๓๙๒๑ ต่อ ๑๓๓๒

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา