โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-26 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-10-26

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา อบรมใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดฯ สำหรับ นศ.
พุธ 26 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่าง เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย สำหรับนักศึกษา” ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ชั้น ๑ อาคารห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา โครงการฯ ดังกล่าว จะมีการจัดอบรมทุกวันพุธ ในคาบกิจกรรม เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รับครั้งละ จำนวน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา