โลโก้เว็บไซต์ รายละเอียดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train to The Trainer) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train to The Trainer)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train to The Trainer)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

มาตรฐาน International Computer Driver's License (ICDL)

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559


การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train to The Trainer) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


หลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย

•Computer Essentials

•Online Collaboration

•Online Essentials

•Presentation

•Spreadsheets

•Using Databases

•Word Processing

Download >> ICDL - COURSE SYLLABUS สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 5302

นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 5305
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา