โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-27 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-10-27

รายละเอียดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train to The Trainer)
พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

รายละเอียดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train to The Trainer)โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลมาตรฐาน International Computer Driver's License (ICDL)ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train to The Trainer) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา