โลโก้เว็บไซต์ กพน. ร่วมกับ สำนักวิทยบริการจัดอบรมโปรแกรมระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กพน. ร่วมกับ สำนักวิทยบริการจัดอบรมโปรแกรมระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับกลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ MS-Teams และ ระบบ E-office สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานและนำเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการแก่นักศึกษา โดยมีพันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ