โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ สวส. ติวเข้ม “การใช้งาน Excel เพื่อการทำงาน” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ สวส. ติวเข้ม “การใช้งาน Excel เพื่อการทำงาน” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทำ Microsoft Excel เพื่อการทำงาน” แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (BOAEC๑๑๘) ชั้นปีที่ ๓ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ณ ห้องฝึกอบรม ๑ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   ซึ่งการบรรยายฯ ในครั้งนี้ เป็นหัวข้อสุดท้ายของโครงการฯ “การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน” โดยวิทยากร ได้ตั้งใจถ่ายทอดข้อมูลอย่างเต็มที่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าความรู้นี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานของนักศึกษา และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมไปถึงการทำงานในสายอาชีพต่างๆ ในอนาคต ทั้งการจัดการข้อมูล การคำนวณ ฯลฯ ที่จำเป็น ทั้งนี้ สวส.มทร.ล้านนา ขอขอบคุณอาจารย์บุณิกา  คุณยศยิ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้ไว้วางใจ มอบโอกาสให้ สวส.มทร.ล้านนา ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว : ฐิตินันท์ เตจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ฐิตินันท์ เตจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวส.มทร.ล้านนาFacebook Messenger icon