โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะการสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะการสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 810 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะการสร้างบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลน์ อีกทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับสิทธิ์การฝึกอบรมและทดสอบ Apple Teacher ผ่าน Apple Education Community

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ผู้เชี่ยวชาญการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อการอบรมพบกับ

  • การใช้ Chat GPT เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน
  • การใช้สื่อและแหล่งวิทยาการการเรียนรู้
  • การสมัครและเข้าเรียน Apple Teacher ผ่าน Apple Education Community
  • สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ได้รับสิทธิ์การทดสอบ Apple Teacher Certification

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ >> https://forms.office.com/r/jnFi1R8N3c

กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / แท็บเล็ต / Ipad  (เป็นอุปกรณ์ Windows หรือ IOS) มาร่วมฝึกอบรมตลอดระยะเวลาโครงการ
  • โครงการรับผิดชอบผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาหารว่าง อาหารกลางวัน ชุดฝึกอบรมและข้อสอบสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
  • ขออนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรมด้วยตนเอง

กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ - 3 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 4 สิงหาคม 256

รายชื่อและคำสั่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

สถานที่จัดงานFacebook Messenger icon