โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 2 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 2 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1266 คน

(9) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานปีที่ 2 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมการรับรองระบบฯและขอบข่ายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 (ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)

 


Facebook Messenger icon