โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-31 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2023-01-31

สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 2 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)
อังคาร 31 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวแสดงความยินดี

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานปีที่ 2 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1