โลโก้เว็บไซต์ หนง.สวส. พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมล้านนา “พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ” และบันทึกเทปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนง.สวส. พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมล้านนา “พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ” และบันทึกเทปบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 39 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดยนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมล้านนา “พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ” และบันทึกเทปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมไปถึงบริการวิชาการบันทึกเทปวิดีโอการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (มทร.ล้านนา เชียงราย)
   ซึ่งพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสบูรณะปิดทองคำแท้องค์พระเจ้าทันใจ และครบรอบวันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมฯ กันอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมภายในพิธีฯ มีดังนี้ พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ พิธีกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) พิธีเปิดสายตาพระเจ้า (เบิกเนตร) และปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตร อันเป็นการเสร็จสินพิธี
   ในส่วนของการบันทึกเทปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นั้น เป็นการบันทึกเทปฯ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) คือ พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา