โลโก้เว็บไซต์ ศธภ.๑๕ ศึกษาดูงาน สวส.มทร.ล้านนา ด้านสารสนเทศ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสเทศด้านการศึกษาภาคเหนือ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศธภ.๑๕ ศึกษาดูงาน สวส.มทร.ล้านนา ด้านสารสนเทศ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสเทศด้านการศึกษาภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) และนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน ๑๐ ท่าน ณ ห้องประชุม Meeting Room อาคารหอสมุด สวส.มทรล้านนา โดยมีนายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) กลุ่มงานบริการการศึกษา เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่างๆ 
   เป้าประสงค์การดูงานครั้งนี้ ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ กำลังจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาคเหนือ รวมไปถึงได้กำหนดนโยบายให้สำนักศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็น สำนักงานดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากร แอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงระบบต่างๆ ที่ใช้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำไปประยุกต์กับหน่วยงานต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา