โลโก้เว็บไซต์ ประกาศด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ห้องควบคุมแม่ข่าย) 26-27 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ห้องควบคุมแม่ข่าย) 26-27 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1993 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้