โลโก้เว็บไซต์ รอง ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอง ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันพฤหัสบดี) ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพทุธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานบัว มทร.ล้านนา โดยกำหนดการเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พีธีไหว้พ่อปู่และครูบาศรีวิชัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อมา เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. พิธีเปิดโครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และกิจกรรมสื่อสารองค์กร โดยสำนักงานอธิการบดี  ตามลำดับ

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา