โลโก้เว็บไซต์ ฐาน I สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ ๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐาน I สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ ๘

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด มหกรรมรักน้อง No-S,No-L (ไม่สูบและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) ครั้งที่ ๘ ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มีจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เข้าร่วม จำนวน ๒,๘๐๐ คน และมีพี่ เลี้ยง (Staff) ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๘๐๐ คน ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ซึ่งฐานสำหรับการเรียนรู้ทั้งสิ้นมีจำนวน ๒๐ ฐาน โดย สวส.มทร.ล้านนา อยู่ฐาน I สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมฐานนี้ประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสารฯ การให้บริการของห้องสมุด การใช้งานสารสนสนเทศต่างๆที่เกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ อาทิ การเข้าใช้งาน เว็บไซต์ของ สวส.มทร.ล้านนา การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ การค้นหาผู้ใช้งานระบบ การแจ้งปัญหาทางด้านไอที Microsoft Office ๓๖๕ ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย คู่มือการใช้งานสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

 

ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา  ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และกลุ่มงานระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา