โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี ๒๕๖๔ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี ๒๕๖๔ ในกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' จากผู้แทนบุคลากรที่ปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลายาวนานฯ ของ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย, น่าน, ตาก, พิษณุโลก, ลำปาง และเชียงใหม่) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรรม Microsoft zoom ณ ห้อง Knowledge theater ชั้น ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งในปีนี้มีผู้ปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลายาวนานฯ จำนวน ๔๖ ท่าน มี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ แสดงคำกล่าวมุฑิตาจิตฯ
   นอกจากนี้ บุคลากร ของ สวส.มทร.ล้านนา ประกอบด้วย บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา และงานเครือข่าย ได้ร่วมบริการวิชาการเกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง การควบคุมระบบ 
Zoom Meeting และควบคุมสัญญาณระบบเครือข่าย ให้กิจกรรมฯ เป็นไปด้วยเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าว อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา