โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุดเดือนสิงหาคม 2564 วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุดเดือนสิงหาคม 2564 วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้