โลโก้เว็บไซต์ ๓๑ มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๑ มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

๓๑ มีนาคม
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๓
ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน

➖➖➖➖➖➖➖➖
สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา