โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ หลักสูตร  “Introduction to Deep Learning for Audio, Speech, and Acoustics | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Introduction to Deep Learning for Audio, Speech, and Acoustics

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มีนาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตร Introduction to Deep Learning for Audio, Speech, and Acoustics

Are you a signal processing engineer working on DSP algorithms, product development, or signal measurements? Are you trying to use more machine learning or deep learning in your projects?
In this session you will learn the fundamental ideas around the application of deep learning to audio, speech, and acoustics.

We start by discussing the use of established pre-trained deep learning models to solve a few complex but standard problems. We then show how to design, train, and deploy a complete speech command recognition system from scratch using MATLAB, starting from a reasonably large dataset and ending up with a real-time prototype.

กำหนดการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกเข้ารับการอบรม ได้ 2 ช่วงเวลา ประกอบด้วย

  • 17 Mar 2021 (4.30 – 5.30 PM or 8.00 – 9.00 PM)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ช่องทาง

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าสัมมนาออนไลน์

SpeakerBeam: A New Deep Learning Technology for Extracting Speech of a  Target Speaker Based on the Speaker's Voice Characteristics | NTT Technical  Review