โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ : นศ.มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๒-๒๕ มี.ค.๖๔) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเพื่อทราบ : นศ.มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๒-๒๕ มี.ค.๖๔)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งเพื่อทราบ...นศ.มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น ๒ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

*** โปรดเตรียม "บัตรประจำตัวนักศึกษา" สำหรับการลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ***
- กรณีบัตร หาย/ชำรุด (สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน สำหรับการลงทะเบียนฯ) 
แอพพลิเคชัน "SIS RMUTL" >>> ดาวน์โหลดที่นี่ : https://sis.rmutl.ac.th/
แอพพลิเคชัน "RMUTL UApp" >>> ดาวน์โหลดที่นี่ : 
https://app.ktbuniversity.com/App/QR_code_rmutl.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนาระบบสารรสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา
โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๘๘๔๒​, ๘๘๔๓
Facebook Fanpage : AritRmutl