โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ TDGA | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ TDGA

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีเนื้อหาที่แนะนำสำหรับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ และได้รับประกาศนียบัตรหากดำเนินการสอบผ่าน หลักสูตรแนะนำดังนี้

  •  หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance

  •  หมวด Digital Technology

  •  หมวด Digital Transformation

  •  หมวด Strategic and Project Management

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครและเข้าเรียนได้ทางช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ TDGA

คู่มือการเรียน manual_e-learning_2020-12-28.pdf (dga.or.th)

 

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร